בדיקת תוקף אחריות יצרן למכשיר

 לקוח יקר,

ברכישת מכשיר סלולרי  הינך זכאי לאחריות יצרן. משך התקופה הינו מיום הרכישה.

לאיתור המס' הסידורי של המכשיר :

ניתן לאתר את הקוד באחד משני האופנים הבאים:

1. באם ניתן הסר את מכסה הסוללה והוצא את סוללה– במרבית המכשירים המס' הסידורי של המכשיר יופיע מתחת לסוללה.

2. הקש כוכבית (*) -> סולמית(#) -> 06 -> סולמית(#) ,בסיום הפעולה יופיע המס' הסידורי של המכשיר על גבי המסך.

לבדיקת תוקף האחריות :

הקלד את המספר הסידורי בשדה המופיע למטה ולחץ על כפתור "שלח".